Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Ławoczne (Лавочне)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Stryj województwo stanisławowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:Ławoczne.
Technika/Technique:Druk
Stan/Condition:Pocztówka w stanie co najmniej dobrym, niezbyt znacznie uszkodzone rogi karty (2 rogi ze słabym złamaniem, 1 róg z małym ubytkiem).
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1915-1917
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1917
Topografia/Topography:Galicja Wschodnia
Cena/Price:70
Numer katalogowy/Number:p002617
Kategorie tematyczne/Categories:architektura dworce kolejowe, transport kolejnictwo