Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Stanisławów
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo stanisławowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:Stanisławów - Park im. ces. Elżbiety. Stanislau - Kais. Elisabeth-Park. Cтaниcлaвiв – Пapк им. Цes. Eлжбeти.
Adres wydawniczy/a publisher's address:Wydawn. Sal. Mal. Polsk. Kraków. 1909. [...] 13.
Technika/Technique:Druk
Stan/Condition:Pocztówka w stanie co najmniej dobrym, nieco uszkodzone rogi karty, rdzawe plamy.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1909
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1911?
Topografia/Topography:Galicja Wschodnia
Cena/Price:70
Numer katalogowy/Number:p002638
Kategorie tematyczne/Categories:architektura parki, ogrody i skwery