Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Stanisławów
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo stanisławowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:Pozdrowienie ze Stanisławowa. Gruss aus Stanislau. Ulica Sobieskiego. Sobieski Gasse.
Adres wydawniczy/a publisher's address:D. Schreier Stanisławów.
Technika/Technique:Druk
Stan/Condition:Pocztówka w stanie co najmniej dobrym, plamka, nieco przycięty górny i dolny margines karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:Koniec XIX w.
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1898
Topografia/Topography:Galicja Wschodnia
Uwagi/Comments:Wczesna pocztówka.
Cena/Price:200
Numer katalogowy/Number:p002667
Kategorie tematyczne/Categories:architektura ulice