Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Wilno
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:Wilno. Widok z góry Zamkowej na Antokol i Wilje.
Adres wydawniczy/a publisher's address:S. M. P. Kr. [...] "Akropol" Kraków 64/42.
Technika/Technique:Druk sepia
Stan/Condition:Pocztówka w stanie co najmniej dobrym, niezbyt znaczne uszkodzenie rogów karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1927-1936
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard-
Uwagi/Comments:Na odwrocie pamiątkowa (?) pieczęć.
Cena/Price:30
Numer katalogowy/Number:p002810
Kategorie tematyczne/Categories:► architektura i panoramy
    • panoramy