Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Wilno
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:Wilno. Katedra św. Stanisława.
Adres wydawniczy/a publisher's address:S. M. P. Kr. [...] "Akropol" Kraków 32.
Technika/Technique:Druk
Stan/Condition:Pocztówka w dość ładnym stanie, nieznacznie uszkodzone rogi karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1936/1937-1939
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard-
Cena/Price:40
Numer katalogowy/Number:p002816
Kategorie tematyczne/Categories:► architektura i panoramy
    • katedry
    • kościoły