Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Wilno
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:Wilno. Wilja i widok przedmieścia Snipiszek [z Góry Zamkowej]
Adres wydawniczy/a publisher's address:[...] ["Ruch"] 1531.
Technika/Technique:Druk
Stan/Condition:Pocztówka w dość ładnym stanie, nieznacznie uszkodzone rogi karty, plamki.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:lata 20./30. XX w.
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1936
Cena/Price:40
Numer katalogowy/Number:p002820
Kategorie tematyczne/Categories:► architektura i panoramy
    • panoramy