Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Wilno
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:Wilno. Ogólny widok z góry Trzech Krzyży.
Adres wydawniczy/a publisher's address:[...] 14 5-39.
Technika/Technique:Druk sepia
Stan/Condition:Pocztówka w dość ładnym stanie, nieznacznie uszkodzone rogi karty, karta nieco wiotka (naturalny ubytek kleju).
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1939
Cena/Price:30
Numer katalogowy/Number:p002836
Kategorie tematyczne/Categories:► architektura i panoramy
    • panoramy