Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Wilno
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:Wilno. Kościół św. Anny i Bernardynów.
Adres wydawniczy/a publisher's address:[...] ["Ruch"] 1528.
Technika/Technique:Druk
Stan/Condition:Pocztówka w ładnym stanie, bardzo nieznacznie uszkodzone rogi karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:lata 20./30. XX w.
Cena/Price:50
Numer katalogowy/Number:p002837
Kategorie tematyczne/Categories:► architektura i panoramy
    • kościoły