Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Wilno
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:Wilno. Widok na Wilję i b. Pałac Słuszków. Fot. L. Wysocki.
Adres wydawniczy/a publisher's address:Nakład Księgarni i Drukarni Józefa Zawadzkiego w Wilnie. [...].
Autor/Author:L. Wysocki
Technika/Technique:Druk
Stan/Condition:Pocztówka w stanie mniej niż dobrym, znaczne uszkodzenie rogów, znaczne zaplamienie karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:Lata 20./30. XX w.
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1930
Cena/Price:30
Numer katalogowy/Number:p002838
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy