Pocztówki

Strona ilustracyjna - awers (recto / przód):

Strona adresowa - rewers (verso / odwrocie / tył):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Wilno
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:Nr. 20. Wilno - Monaster Św. Ducha. Fot. Jan Bułhak Art. Fot
Adres wydawniczy/a publisher's address:Wydawnictwo Komisji Wycieczkowej Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego w Wilnie. Dom Prasy S.A. Warszawa
Autor/Author:Jan Bułhak
Technika/Technique:druk zielony
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, bardzo nieznacznie uszkodzone rogi karty
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:ca 1930
Cena/Price:60
Numer katalogowy/Number:p002842
Kategorie/Categories:► architektura i panoramy
    • cerkwie i sobory
    • klasztory
    • kościoły