Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Olesko / Олесько
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Złoczów województwo tarnopolskie (Ukraina)
Tytuł/Title:Olesko. Zamek.
Adres wydawniczy/a publisher's address:Nakł. Samopomocy Uczenic Szkoły Rolniczej w Olesku. [...].
Technika/Technique:Druk sepia
Stan/Condition:Pocztówka w stanie więcej niż dobrym, nieco uszkodzone rogi karty w tym słabe złamanie 1 rogu.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:lata 20./30. XX w.
Topografia/Topography:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Cena/Price:50
Numer katalogowy/Number:p002917
Kategorie tematyczne/Categories:architektura i panoramy zamki