Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Żółkiew (Жовква)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Żółkiew województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:Dwie różyce sercowe z podcieni rynku w Żółkwi.
Adres wydawniczy/a publisher's address:Wydawnictwo Tow. Opieki nad Zabytkami we Lwowie. 1.10.
Technika/Technique:Litografia
Stan/Condition:Pocztówka w stanie więcej niż dobrym, nieco uszkodzone rogi karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1905-1914
Topografia/Topography:Galicja Wschodnia
Cena/Price:60
Numer katalogowy/Number:p002939
Kategorie tematyczne/Categories:architektura detale architektoniczne