Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Żółkiew / Жовква
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Żółkiew województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:[Cerkiew w Żółkwi] Цepкoв. Oшщїв Bacилиъiв. Żółkiew – Жoвквa.
Adres wydawniczy/a publisher's address:Nakładem c.k. głównej trafiki w Żółkwi [...] 2574.
Technika/Technique:Druk sepia
Stan/Condition:Pocztówka w stanie więcej niż dobrym, nieznacznie uszkodzone rogi karty, plamy z tuszu.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1905-1914
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1914
Topografia/Topography:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Cena/Price:80
Numer katalogowy/Number:p002941
Kategorie tematyczne/Categories:architektura cerkwie