Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Gorgany / Горгани
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo stanisławowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:Gorgany Centralne Karpaty Wschodnie
Adres wydawniczy/a publisher's address:Pol. Tow. Tatrzańskie oddz. w Stanisławowie [...].
Technika/Technique:Fotograficzna
Stan/Condition:Pocztówka w dość ładnym stanie, nieznacznie uszkodzone rogi karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:lata 20./30. XX w.
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard-
Topografia/Topography:Galicja Wschodnia/Karpaty Wschodnie
Cena/Price:60
Numer katalogowy/Number:p002957
Kategorie tematyczne/Categories:varia pejzaż