Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Lwów
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:Lwów - Hale dworca kolejowego. Lemberg - Bahnhofperron.
Adres wydawniczy/a publisher's address:Wydawnictwo kart artystycznych D. Grunda, Lwów. [...] Nr. 253. Drukarnia Jakubowskiego i Sp. we Lwowie.
Technika/Technique:Druk
Stan/Condition:Pocztówka w stanie więcej niż dobrym, nieco uszkodzone rogi karty, plamki.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:Ok. 1915.
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1915
Topografia/Topography:Galicja Wschodnia
Cena/Price:60
Numer katalogowy/Number:p003045
Kategorie tematyczne/Categories:architektura dworce kolejowe, transport kolejnictwo