Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Typy huculskie - Karpaty Wschodnie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo stanisławowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:Typy Huculskie. "Łegiń". Гyцyльcкi тири "Лeгiнь". Nr. 211
Adres wydawniczy/a publisher's address:Art. Fot. M. Seńkowski [...]. Kosów 1927
Autor/Author:Mikołaj Seńkowski
Technika/Technique:druk sepia
Stan/Condition:Pocztówka w stanie więcej niż dobrym, nieco uszkodzone rogi karty, plamki
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1927
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard-
Topografia/Topography:Galicja Wschodnia
Cena/Price:60
Numer katalogowy/Number:p003078
Kategorie tematyczne/Categories:► etnografia
    • Huculi
    • stroje ludowe
    • typy ludowe
► kostiumologia i stroje ludowe