Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Warszawa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Warszawa. Nowy Zjazd.
Adres wydawniczy/a publisher's address:E. G. S., Stockholm, No. 3888/5. Imp.
Technika/Technique:Druk kolorowany
Stan/Condition:Pocztówka w stanie dobrym, dość znacznie uszkodzone "okrągłe" rogi karty z niewielkimi ubytkami, słabe złamanie lewego górnego rogu, nieznaczne plamki, na odwrocie ślad po oderwanym znaczku pocztowym.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:ca 1910
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1912
Topografia/Topography:Królestwo/Mazowsze
Cena/Price:70
Numer katalogowy/Number:p003279
Kategorie tematyczne/Categories:► architektura i panoramy
    • mosty i wiadukty
    • ulice
► transport
    • tramwaje
    • transport konny