Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Mariówka
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Przysucha województwo mazowieckie (radomskie) gmina Przysucha
Tytuł/Title:Gmach mieszkalny Seminarjum Nauczycielskiego w Marjówce Opoczyńskiej.
Technika/Technique:Druk
Stan/Condition:Pocztówka w stanie dobrym, dość znacznie uszkodzone rogi karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:lata 20. XX w.
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1929
Topografia/Topography:Królestwo
Cena/Price:70
Numer katalogowy/Number:p003624
Kategorie tematyczne/Categories:► architektura i panoramy
    • internaty
    • szkoły