Pocztówki

Strona ilustracyjna - awers (recto / przód):

Strona adresowa - rewers (verso / odwrocie / tył):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Warszawa-kościoły
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Warszawa zburzona - Varsovie en ruines. Chrystus na tle ruin Kościoła Św. Barbary [...] Fot. E. Falkowski
Adres wydawniczy/a publisher's address:Polskie Archiwum Krajoznawcze i Spółdzielnia "Światowid" [...] Druk. R. S. W. "Prasa", W-wa - B-40071
Autor/Author:Edward Doliwa-Falkowski
Technika/Technique:druk
Stan/Condition:Pozycja w dość ładnym stanie, nieznacznie uszkodzone rogi w tym niezbyt widoczne słabe złamanie prawego górnego rogu karty
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:195-
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard-
Topografia/Topography:Królestwo/Mazowsze
Cena/Price:25
Numer katalogowy/Number:p003716
Kategorie/Categories:► architektura i panoramy
    • kościoły
    • rzeźby
► propaganda polska
► zniszczenia wojenne