Pocztówki

Strona ilustracyjna - awers (recto / przód):

Strona adresowa - rewers (verso / odwrocie / tył):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Warszawa-kościoły
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Warszawa. Kościół Sióstr Sakramentek. Wybudowany w 1689 r. Zniszczony przez okupanta hitlerowskiego w 1944 r. W odbudowie. Obowiązkiem każdego katolika jest współdziałanie z siłami walczącymi o pokój na świecie
Adres wydawniczy/a publisher's address:Nakł.: "Ars-Christiana" W-wa, Nowogrodzka 49 [...] Druk"Rewa" 510/51 12.500 2-B-40195
Technika/Technique:druk
Stan/Condition:Pozycja w stanie dobrym, dość znacznie uszkodzone rogi i kilka niezbyt widocznych ukośnych złamań karty po prawej dolnej stronie karty
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1951
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard-
Topografia/Topography:Królestwo/Mazowsze
Uwagi/Comments:Nakład 12.500 egz
Cena/Price:30
Numer katalogowy/Number:p003721
Kategorie/Categories:► architektura i panoramy
    • kościoły
► propaganda polska
► zniszczenia wojenne