Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Lublin
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo lubelskie (lubelskie)
Tytuł/Title:Lublin. Filtry i wieża ciśnień.
Adres wydawniczy/a publisher's address:Wyd. Fr. Karpowicz, Warszawa. [...] 51.
Technika/Technique:Druk dwubarwny
Stan/Condition:Pocztówka w stanie dobrym, dość znacznie uszkodzone rogi karty, słabe plamy.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1915-1918
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1930
Topografia/Topography:Królestwo/Małopolska
Cena/Price:50
Numer katalogowy/Number:p003948
Kategorie tematyczne/Categories:architektura place wieże wodociągowe