Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Gorgany (Książnica-Atlas) / Горгани
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo stanisławowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:Gorgany. Doboszanka Fot. Prof. A. Lenkiewicz
Adres wydawniczy/a publisher's address:Książnica-Atlas 1938. [...] 1085 [...].
Autor/Author:Adam Lenkiewicz
Technika/Technique:Fotograficzna
Stan/Condition:Pocztówka w ładnym stanie, bardzo nieznaczne uszkodzenia rogów karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1938
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard-
Topografia/Topography:Galicja Wschodnia
Cena/Price:90
Numer katalogowy/Number:p004147
Kategorie tematyczne/Categories:Książnica Atlas (Lwów) varia pejzaż