Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Kowno (Kaunas)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Litwa
Tytuł/Title:Dom in Kowno (Außensansicht) [dawna cerkiew garnizonowa – sobór prawosławny p.w. św. Mikołaja]
Adres wydawniczy/a publisher's address:[A.] Ratz, Kowno, Kochstr. 2. Druck vom B. V. Berlin. [...] Nr. [...].
Technika/Technique:Druk barwny
Stan/Condition:Pocztówka w stanie co najmniej dobrym, ubytek prawego górnego rogu, wydawniczo nieco przycięty lewy i prawy margines karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:Ok. 1916.
Uwagi/Comments:Pocztówka z albumiku, perforacja na dolnym marginesie karty.
Cena/Price:60
Numer katalogowy/Number:p004202
Kategorie tematyczne/Categories:architektura cerkwie katedry kościoły garnizonowe zbory