Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Kowno (Kaunas)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Litwa
Tytuł/Title:Kowno Napoleons-Haus
Adres wydawniczy/a publisher's address:Georg Stilke, Berlin NW. 7.
Technika/Technique:Druk barwny
Stan/Condition:Pocztówka w stanie więcej niż dobrym, nieco uszkodzone rogi karty, nieznaczne plamki.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:Ok. 1916
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard(?)
Cena/Price:90
Numer katalogowy/Number:p004206
Kategorie tematyczne/Categories:architektura domy, kamienice