Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Kowno / Kaunas
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Litwa
Tytuł/Title:Gesamtbild von Kowno Phot. Kühlewindt
Adres wydawniczy/a publisher's address:Georg Stilke, Verlagsbuchhandlung, Berlin NW. 7
Autor/Author:Alfred Kühlewindt
Technika/Technique:Druk sepia
Stan/Condition:Pocztówka w ładnym stanie, bardzo nieznaczne uszkodzenia rogów karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:Ca 1916
Cena/Price:80
Numer katalogowy/Number:p004207
Kategorie tematyczne/Categories:architektura mosty i wiadukty panoramy