Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Kowno (Kaunas)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Litwa
Tytuł/Title:Kowno. Ruine des Kreuzritterschlosses. [Ruiny zamku krzyżackiego]
Adres wydawniczy/a publisher's address:Genehmigt vom Kaiserl. Gouvernement Kowno RH Nr. 133. R. Lederbogen, Halberstadt. 4553.
Technika/Technique:Druk barwny
Stan/Condition:Pocztówka w ładnym stanie, bardzo nieznaczne uszkodzenia rogów karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:Ok. 1916
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1917
Cena/Price:90
Numer katalogowy/Number:p004210
Kategorie tematyczne/Categories:architektura zamki