Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Kowno (Kaunas)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Litwa
Tytuł/Title:Kowno - Njemen-Brücke [tymczasowy most na Niemnie]
Adres wydawniczy/a publisher's address:Georg Stilke, Berlin NW. 7 [...].
Technika/Technique:Druk
Stan/Condition:Pocztówka w stanie co najmniej dobrym, złamany lewy dolny róg, niezbyt znacznie uszkodzone pozostałe rogi karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:Ok. 1916
Cena/Price:80
Numer katalogowy/Number:p004213
Kategorie tematyczne/Categories:architektura mosty i wiadukty panoramy