Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Stanisławów
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo stanisławowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:Stanisławów. Widok ogólny. Stanislau. Totalansicht
Adres wydawniczy/a publisher's address:No. 9 Wydawn. sal. mal. polsk. Kraków 1916. [...] SETT.
Technika/Technique:Druk barwny
Stan/Condition:Pocztówka w stanie co najmniej dobrym, niezbyt znacznie uszkodzone rogi karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1916
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1917
Topografia/Topography:Galicja Wschodnia
Cena/Price:40
Numer katalogowy/Number:p004216
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy