Pocztówki

Strona ilustracyjna - awers (recto / przód):

Strona adresowa - rewers (verso / odwrocie / tył):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Warszawa-cerkwie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Warszawa. Cerkiew Litewskiego Pułku
Adres wydawniczy/a publisher's address:820 Wydawnictwo K. Wojutyńskiego w Warszawie [...] 1. 2. 1912 r
Autor/Author:Konstanty Wojutyński
Technika/Technique:druk barwny
Stan/Condition:Pozycja w stanie więcej niż dobrym, nieco uszkodzone rogi karty, na rewersie ślady po podklejeniu
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1912
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1912
Topografia/Topography:Królestwo/Mazowsze
Uwagi/Comments:Cerkiew św. Michała Archanioła w Warszawie – cerkiew prawosławna w Warszawie, położona w Alejach Ujazdowskich, w rejonie współczesnego placu Na Rozdrożu, zburzona 1923
Cena/Price:140
Numer katalogowy/Number:p004256
Kategorie/Categories:► architektura i panoramy
    • cerkwie i sobory
    • wojskowość