Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Warszawa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Dachy Staromiejskie. Rynek Starego Miasta.
Adres wydawniczy/a publisher's address:Nakł. Tow. Opieki n. Zabyt. Przeszłości. B. W. S.
Technika/Technique:Druk
Stan/Condition:Pocztówka w ładnym stanie, bardzo nieznaczne uszkodzenia rogów karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:Do 1904
Topografia/Topography:Królestwo/Mazowsze
Cena/Price:120
Numer katalogowy/Number:p004311
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy