Pocztówki

Strona ilustracyjna - awers (recto / przód):

Strona adresowa - rewers (verso / odwrocie / tył):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Warszawa (Stare Miasto)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Dachy Staromiejskie. Rynek Starego Miasta
Adres wydawniczy/a publisher's address:Nakł. Tow. Opieki n. Zabyt. Przeszłości. B. W. S
Technika/Technique:druk
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, bardzo nieznaczne uszkodzenia rogów karty, zaś prawy dolny róg z nieznacznym złamaniem
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:ca 1906
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard-
Topografia/Topography:Królestwo/Mazowsze
Uwagi/Comments:Tow. Opieki n. Zabyt. Przeszłości = Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości w Warszawie - wydawca pocztówek w latach 1906-1939; zob. Morgulec t.12 s. 28 poz. 204. B. W. S. = Wierzbicki i S-ka w Warszawie (drukarnia)
Cena/Price:120
Numer katalogowy/Number:p004311
Kategorie/Categories:► architektura i panoramy
    • domy, kamienice
    • panoramy