Pocztówki

Strona ilustracyjna - awers (recto / przód):

Strona adresowa - rewers (verso / odwrocie / tył):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Warszawa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Warszawa. Ogród Saski z fontanna
Adres wydawniczy/a publisher's address:A. J. O. SHOU
Technika/Technique:druk barwny
Stan/Condition:Pozycja w stanie więcej niż dobrym, nieco uszkodzone rogi karty, mocniej złamany prawy górny róg, na rewersie ślady podklejenia
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:ca 1915
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1917
Topografia/Topography:Królestwo/Mazowsze
Uwagi/Comments:A.J.O. / AJO = Wydawnictwo A. J. Ostrowski (Abram Izaak Ostrowski) czynne w latach 1900-1945, początkowo w Łodzi potem też w Warszawie (Warszawa-Łódź)
Cena/Price:60
Numer katalogowy/Number:p004353
Kategorie/Categories:► architektura i panoramy
    • parki, ogrody i skwery