Pocztówki

Strona ilustracyjna - awers (recto / przód):

Strona adresowa - rewers (verso / odwrocie / tył):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Warszawa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Warszawa. Most. Ogólny widok Warszawy z wiežy gmachu Telefonów.
Adres wydawniczy/a publisher's address:48
Technika/Technique:druk barwny
Stan/Condition:Pozycja w stanie co najmniej dobrym, niezbyt znacznie uszkodzone nieco "okrągłe" rogi karty z nieznacznym złamaniem lewego dolnego rogu
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:ca 1915
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard-
Topografia/Topography:Królestwo/Mazowsze
Cena/Price:80
Numer katalogowy/Number:p004366
Kategorie/Categories:► architektura i panoramy
    • cerkwie i sobory
    • kościoły
    • mosty i wiadukty
    • panoramy
    • wielowidokowe
► transport
    • tramwaje