Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Kowno (Kaunas)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Litwa
Tytuł/Title:Reichsbank in Kowno [dawny Bank Państwowy z lat 1910-1912]
Adres wydawniczy/a publisher's address:A. Ratz, Kowno, Kochstr. 2. Druck vom B. V. Berlin. [...] Nr. 206 (?).
Technika/Technique:Druk barwny
Stan/Condition:Pocztówka w stanie więcej niż dobrym, nieco uszkodzone rogi, ubytek prawego górnego rogu karty, pocztówka wydawniczo krzywo przycięta.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1915-1918
Uwagi/Comments:Pocztówka z albumika (perforacja na lewym marginesie).
Cena/Price:80
Numer katalogowy/Number:p004397
Kategorie tematyczne/Categories:architektura banki