Pocztówki

Strona ilustracyjna - awers (recto / przód):

Strona adresowa - rewers (verso / odwrocie / tył):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Kowno (Pożajście) / Kaunas-Pažaislio
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Litwa
Tytuł/Title:[Pożajście - wnętrze kościoła pokamedulskiego, fragment sklepienia]
Adres wydawniczy/a publisher's address:Pažaislis, Lietuva
Technika/Technique:fotograficzna
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, bardzo nieznaczne uszkodzenia rogów karty
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:ca 1930
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard(?)
Uwagi/Comments:Pożajście obecnie dzielnica Kowna, prawdopodobnie pocztówka z klasztoru pokamedulskiego
Cena/Price:60
Numer katalogowy/Number:p004398
Kategorie/Categories:► architektura i panoramy
    • kościoły
    • kościoły-wnętrza