Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Kowno (Pożajście) (Kaunas-Pažaislio)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Litwa
Tytuł/Title:[Pożajście - wnętrze kościoła pokamedulskiego, fragment sklepienia]
Adres wydawniczy/a publisher's address:Pažaislis, Lietuva.
Technika/Technique:Fotograficzna
Stan/Condition:Pocztówka w ładnym stanie, bardzo nieznaczne uszkodzenia rogów karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:Lata 20./30. XX w.
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard(?)
Uwagi/Comments:Pożajście obecnie dzielnica Kowna.
Cena/Price:50
Numer katalogowy/Number:p004399
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły kościoły-wnętrza