Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Warszawa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Warszawa. Ratusz. Varsovie Hôtel de ville.
Adres wydawniczy/a publisher's address:Wydawnictwo A. J. Ostrowskiego. Łódź-Warszawa A. J. O. 612 HNTG
Technika/Technique:Druk barwny z litografią
Stan/Condition:Pocztówka w stanie dobrym, dość znacznie uszkodzone "okrągłe" rogi karty, mocne złamanie lewego dolnego rogu.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:ca 1920
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1924
Topografia/Topography:Królestwo/Mazowsze
Uwagi/Comments:A.J.O. / AJO = Wydawnictwo A. J. Ostrowski (Abram Izaak Ostrowski) czynne w latach 1900-1945, początkowo w Łodzi potem też w Warszawie (Warszawa-Łódź).
Cena/Price:30
Numer katalogowy/Number:p004463
Kategorie tematyczne/Categories:► architektura i panoramy
    • place
    • ratusze