Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Warszawa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:C. Фoгeлъ Sigmund Vogel del. 1764-1826. Bидъ зaмкa въ Уяздъ, близъ Bapшавы [...].
Adres wydawniczy/a publisher's address:58-76. [...] P. Гoлике и A. Bильборгь Петроградь [...].
Autor/Author:Zygmunt Vogel
Technika/Technique:Druk
Stan/Condition:Pocztówka w stanie więcej niż dobrym, nieco uszkodzone rogi karty, jeden róg złamany.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1905-1915 (?)
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1915
Topografia/Topography:Królestwo/Mazowsze
Cena/Price:100
Numer katalogowy/Number:p004466
Kategorie tematyczne/Categories:architektura rezydencje, malarstwo polskie