Pocztówki

Strona ilustracyjna - awers (recto / przód):

Strona adresowa - rewers (verso / odwrocie / tył):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Warszawa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Kandelabr bronzowy, P. Caffieri (w. XVIII). Warszawa - Zamek Królewski
Adres wydawniczy/a publisher's address:Galewski i Dau. Warszawa
Technika/Technique:druk
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, bardzo nieznaczne uszkodzenia rogów karty
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:ca 1930
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard-
Topografia/Topography:Królestwo/Mazowsze
Uwagi/Comments:Philippe Caffieri
Cena/Price:40
Numer katalogowy/Number:p004570
Kategorie/Categories:► rzemiosło
► architektura i panoramy
    • zamki