Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Warszawa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Kandelabr bronzowy, P. Caffieri (w. XVIII). Warszawa - Zamek Królewski.
Adres wydawniczy/a publisher's address:Galewski i Dau. Warszawa.
Technika/Technique:Druk
Stan/Condition:Pocztówka w ładnym stanie, bardzo nieznaczne uszkodzenia rogów karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:lata 20./30. XX w.
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard-
Topografia/Topography:Królestwo/Mazowsze
Uwagi/Comments:Philippe Caffieri.
Cena/Price:30
Numer katalogowy/Number:p004570
Kategorie tematyczne/Categories:► architektura i panoramy
    • zamki
► rzemiosło