Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Gorlice
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Gorlice województwo małopolskie (nowosądeckie)
Tytuł/Title:Kriegerfriedhof Gorlice (I). Entw. Obit. Emil Ladewig. - Gemalt von Lt. Henrich Uziemblo [...]
Autor/Author:Henryk Uziembło
Technika/Technique:Druk barwny
Stan/Condition:Pocztówka w ładnym stanie, bardzo nieznaczne uszkodzenia rogów karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:ca 1917
Topografia/Topography:Małopolska/Galicja
Cena/Price:100
Numer katalogowy/Number:p004655
Kategorie tematyczne/Categories:I wojna światowa malarstwo polskie propaganda obca architektura i panoramy cmentarze wojenne i wojskowe wojskowość