Pocztówki

Strona ilustracyjna - awers (recto / przód):

Strona adresowa - rewers (verso / odwrocie / tył):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Warszawa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Warszawa. Kolumna Zygmunta III wzniesiona przez Władysława IV
Adres wydawniczy/a publisher's address:Wyd. Fr. Karpowicz, Warszawa [...] 25
Technika/Technique:druk dwubarwny
Stan/Condition:Pozycja w stanie co najmniej dobrym, niezbyt znacznie uszkodzone rogi karty, niezbyt widoczne mocne złamanie prawego dolnego rogu karty
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:ca 1915
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard-
Topografia/Topography:Królestwo/Mazowsze
Uwagi/Comments:Wydawnictwo Franciszka Karpowicza w Warszawie działające w latach 1902-1939
Cena/Price:70
Numer katalogowy/Number:p004691
Kategorie/Categories:► architektura i panoramy
    • kościoły
    • place
    • pomniki