Pocztówki

Strona ilustracyjna - awers (recto / przód):

Strona adresowa - rewers (verso / odwrocie / tył):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Warszawa-cerkwie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Warszawa. Cerkiew na placu Saskim Warschau. Orthodoxe Kirche am Sächsischen Platz
Adres wydawniczy/a publisher's address:A. D. P. No. 7
Technika/Technique:druk dwubarwny
Stan/Condition:Pozycja w stanie więcej niż dobrym, nieco uszkodzone rogi karty, nieznaczne plamki i odpryski
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1915-1918
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1922
Topografia/Topography:Królestwo/Mazowsze
Cena/Price:50
Numer katalogowy/Number:p004692
Kategorie/Categories:► architektura i panoramy
    • cerkwie i sobory