Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Ojców
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Kraków województwo małopolskie (krakowskie) gmina Skała
Tytuł/Title:Ojców. Brama Krakowska.
Adres wydawniczy/a publisher's address:Nakł. Stow. Spoż. "Przyszłość" [...] 118096.
Technika/Technique:Druk barwny (kolorowany ?) z litografią
Stan/Condition:Pocztówka w ładnym stanie, bardzo nieznaczne uszkodzenia rogów karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1905-1914
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1914 (?)
Topografia/Topography:Małopolska/Królestwo
Cena/Price:100
Numer katalogowy/Number:p004792
Kategorie tematyczne/Categories:varia pejzaż