Pocztówki

Strona ilustracyjna - awers (recto / przód):

Strona adresowa - rewers (verso / odwrocie / tył):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Czerna
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Kraków województwo małopolskie (krakowskie) gmina Krzeszowice
Tytuł/Title:Widok klasztoru OO. Karmelitów w Czerny (od strony południowej)
Adres wydawniczy/a publisher's address:Nakład klasztoru OO. Karmelitów w Czerny. 5316
Technika/Technique:druk barwny
Stan/Condition:Pozycja w stanie więcej niż dobrym, nieco uszkodzone rogi karty
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:ca 1915
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1920
Topografia/Topography:Małopolska/Galicja
Cena/Price:70
Numer katalogowy/Number:p004830
Kategorie/Categories:► architektura i panoramy
    • klasztory
    • panoramy