Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Czerna
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Kraków województwo małopolskie (krakowskie) gmina Krzeszowice
Tytuł/Title:Droga do klasztoru OO. Karmelitów w Czerny. (od strony południowej.)
Adres wydawniczy/a publisher's address:Nakład M. Buchsbauma w Krzeszowicach. 26440.
Technika/Technique:Druk barwny
Stan/Condition:Pocztówka w stanie co najmniej dobrym, niezbyt znacznie uszkodzone rogi karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1905-1918
Topografia/Topography:Małopolska/Galicja
Cena/Price:40
Numer katalogowy/Number:p004831
Kategorie tematyczne/Categories:architektura klasztory panoramy