Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Czerna
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Kraków województwo małopolskie (krakowskie) gmina Krzeszowice
Tytuł/Title:Klasztor O.O. Karmelitów w Czernej od str. półn.
Adres wydawniczy/a publisher's address:Nakł. O.O. Karmelitów Bosych w Czerny ad Krzeszowice. [...].
Technika/Technique:Druk barwny
Stan/Condition:Pocztówka w stanie więcej niż dobrym, nieco uszkodzone rogi karty, plamki.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:Lata 20./30. XX w.
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1939
Topografia/Topography:Małopolska/Galicja
Cena/Price:50
Numer katalogowy/Number:p004833
Kategorie tematyczne/Categories:architektura klasztory kościoły