Pocztówki

Strona ilustracyjna - awers (recto / przód):

Strona adresowa - rewers (verso / odwrocie / tył):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Czerna
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Kraków województwo małopolskie (krakowskie) gmina Krzeszowice
Tytuł/Title:Czerna ad Krzeszowice. Klasztor O.O. Karmelitów od str. półn.-zach
Adres wydawniczy/a publisher's address:Nakł. O.O. Karmelitów Bosych w Czerny ad Krzeszowice [...]
Technika/Technique:druk dwubarwny kolorowany
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, bardzo nieznaczne uszkodzenia rogów karty
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:ca 1930
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard-
Topografia/Topography:Małopolska/Galicja
Cena/Price:60
Numer katalogowy/Number:p004834
Kategorie/Categories:► architektura i panoramy
    • klasztory
    • panoramy