Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Czerna
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Kraków województwo małopolskie (krakowskie) gmina Krzeszowice
Tytuł/Title:Klasztor OO. Karmelitów w Czernej.
Adres wydawniczy/a publisher's address:Nakładem A. Figlowej, Krzeszowice. [...] 3154.
Technika/Technique:Druk sepia
Stan/Condition:Pocztówka w ładnym stanie, bardzo nieznaczne uszkodzenia rogów karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:Lata 20./30. XX w.
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1933
Topografia/Topography:Małopolska/Galicja
Cena/Price:50
Numer katalogowy/Number:p004839
Kategorie tematyczne/Categories:architektura klasztory kościoły