Pocztówki

Strona ilustracyjna - awers (recto / przód):

Strona adresowa - rewers (verso / odwrocie / tył):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Wilno
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:Kościół Św. Piotra i Pawła w Wilnie. Eglise du S-nts Pierre et Paul á Vilno (Pologne)
Adres wydawniczy/a publisher's address:Fot. E. i B. Zdanowscy, Wilno
Autor/Author:Edmund i Bolesław Zdanowscy
Technika/Technique:fotograficzna
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, bardzo nieznaczne uszkodzenia rogów karty, odręczny dopisek
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1930-1939
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard-
Uwagi/Comments:Edmund Zdanowski wydawał samodzielnie pocztówki w latach 1930-1933, zaś wspólnie z bratem Bolesławem Zdanowskim w latach 1930-1939; zob. Morgulec. Cz. 14: Wn-Ży s. 19 poz. 136 i 137
Cena/Price:50
Numer katalogowy/Number:p004904
Kategorie/Categories:► architektura i panoramy
    • kościoły
    • kościoły-wnętrza