Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Wilno
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:Kościół Św. Piotra i Pawła w Wilnie. Eglise du S-nts Pierre et Paul á Vilno (Pologne).
Adres wydawniczy/a publisher's address:Fot. E. i B. Zdanowscy, Wilno.
Autor/Author:Edward Zdanowski i Bolesław Zdanowski
Technika/Technique:Fotograficzna
Stan/Condition:Pocztówka w ładnym stanie, bardzo nieznaczne uszkodzenia rogów karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:Lata 30-te XX w.
Cena/Price:50
Numer katalogowy/Number:p004908
Kategorie tematyczne/Categories:architektura detale architektoniczne kościoły kościoły-wnętrza