Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Wilno
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:Kościół Św. Piotra i Pawła w Wilnie. Eglise du S-nts Pierre et Paul á Vilno (Pologne)
Adres wydawniczy/a publisher's address:Fot. E. i B. Zdanowscy, Wilno
Autor/Author:Edward Zdanowski i Bolesław Zdanowski
Technika/Technique:fotograficzna
Stan/Condition:Pocztówka w ładnym stanie, bardzo nieznaczne uszkodzenia rogów karty, odręczny dopisek
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:lata 30. XX wieku
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard(?)
Cena/Price:50
Numer katalogowy/Number:p004913
Kategorie tematyczne/Categories:► architektura i panoramy
    • detale architektoniczne
    • kościoły
    • kościoły-wnętrza